Giảng viên Khoa Quốc tế tham dự Hội nghị quốc tế lần... Trong hai ngày 25 – 26/5/2018, hai giảng viên Bộ môn Khoa học xã hội, Kinh tế và Quản lý – Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đã tham dự Hội nghị quốc tế tại Đại học Huế.
Thư viện ảnh
Video
 
Ngày 6/6/2018, Khoa Quốc tế - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ X.
Cập nhật: 08-06-2018 11:51:00 AM | Tác giả: Tác giả | Trình bày: Người trình bày | Xem: 127
Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ X

Đối tác

Lên đầu trang